Mechatronika, automatyka, robotyka – filary rozwoju przemysłu

Przyspieszenie, które w kilkudziesięciu ostatnich latach dokonało się w przemyśle to zasługa nowych technologii i prawdopodobnie nikt nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Aplikacje pakowania, aplikacje wodne, robotyzacja, programowanie i towarzysząca im wizualizacja procesów – wszystkie one znajdują swoje podstawy w świecie informatycznym. W aktualnej rzeczywistości znajduje się wiele branż zespolonych z szeroko rozumianą […]